Làm thế nào để tạo tài khoản khách hàng?

Trường hợp Quý khách tạo tài khoản trên website của Bé Bồng bằng điện thoại, vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Ấn vào biểu tượng hình người có chữ tài khoản

  • Bước 2: Chọn “Đăng ký tại đây”

  • Bước 3: Chọn “Đăng ký bằng email”, nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm Họ, Tên, Email và Mật khẩu để hoàn tất đăng ký.

Trường hợp Quý khách tạo tài khoản trên website của Bé Bồng bằng máy tính, vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Ấn vào biểu tượng có chữ “Đăng nhập”

  • Bước 2: Chọn “Đăng ký tại đây”

  • Bước 3: Chọn “Đăng ký bằng email”, nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm Họ, Tên, Email và Mật khẩu để hoàn tất đăng ký.

 

-------------------------------

Chúc quý khách có trải nghiệm mua sắm tuyệt vời tại website: www.bebong.de