Việc tra cứu đơn hàng sẽ giúp Quý khách chủ động kiểm tra được lộ trình giao hàng một cách cụ thể. Việc kiểm tra đơn hàng sẽ thông qua mã đơn hàng hoặc mã vận đơn tùy theo hệ thống quản lý. Dưới đây là chi tiết các bước kiểm tra mã vận đơn của các nhà vận chuyển:

1. Kiểm tra vận đơn GHTK

  • Truy cập link tra cứu đơn hàng: https://fb.bebong.de/ghtk

  • Nhập thông tin mã vận đơn và ấn "Tìm đơn" để ra kết quả

2. Kiểm tra vận đơn Bưu điện Vietnam Post

  • Truy cập link tra cứu đơn hàng: https://fb.bebong.de/vnpost

  • Nhập thông tin mã vận đơn và ấn biểu tượng tra cứu để ra kết quả.

3. Kiểm tra vận đơn J&T

  • Truy cập link tra cứu đơn hàng: https://fb.bebong.de/jt

  • Nhập thông tin mã vận đơn. Trường hợp nhiều đơn hàng, mỗi mã vận đơn cách nhau bằng dấu phẩy (tối đa 10 đơn hàng). Ấn "Tra cứu vận đơn" để ra kết quả

4. Kiểm tra vận đơn Viettel Post

  • B1: Nhập thông tin mã vận đơn hàng. Trường hợp nhiều đơn hàng, mỗi mã vận đơn cách nhau bằng dấu phẩy

  • B2: Nhập mã Captcha

  • B3: Ấn "Tra cứu" để ra kết quả. Tại đây, Quý khách có thể theo dõi được trạng thái đơn hàng. Dòng trạng thái hiển thị "Phát thành công" có nghĩa đơn hàng của bạn đã được giao tới nơi

Trân trọng cảm ơn!