1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Việc truy cập và sử dụng các tiện ích trên website https://bebong.de là hoàn toàn do khách hàng tự nguyện, trên cơ sở đồng ý với các chính sách thu thập, sử dụng cũng như bảo mật thông tin của  Bé Bồng.

Thông tin liên quan đến khách hàng được Bé Bồng thu thập theo các phương thức:

 • Khách hàng tự nguyện đăng ký làm thành viên trên website để được nhận các thông tin mới nhất từ Bé Bồng hoặc được tham gia đánh giá, mua hàng trực tuyến tại website.
 • Thông qua địa chỉ IP của thiết bị mà từ đó khách hàng truy cập vào website.
 • Thông qua các thao tác truy cập, xem sản phẩm, tin tức, mua hàng của khách trên website Bé Bồng.
 • Thông qua việc cung cấp một cách chính xác thông tin địa chỉ, điện thoại, e-mail của khách hàng khi mua hàng trực tuyến trên website của Bé Bồng.
 • Thông qua việc tự nguyện cung cấp thông tin của khách hàng để nhận được trợ giúp trực tuyến tốt nhất từ Bé Bồng.
 • Thông qua việc tự nguyện đăng ký nhận thông tin mới nhất trên Bé Bồng của khách hàng theo các hình thức gửi E-mail, SMS.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin liên quan đến khách hàng được Bé Bồng sử dụng hoàn toàn trong nội bộ công ty, vào các mục đích:

 • Nhằm cải thiện chất lượng website cũng như dịch vụ một cách tốt nhất để thỏa mãn các nhu cầu mua sắm, tra cứu của khách hàng.
 • Nhằm cung cấp những thông tin mới nhất hoặc nổi bật nhất liên quan đến các sự kiện mua sắm, hàng hóa, dịch vụ Bé Bồng theo mong muốn của khách hàng.
 • Nhằm tư vấn, hỗ trợ một cách chi tiết, tận tình, kịp thời nhất những vấn đề liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, chính sách của Bé Bồng theo yêu cầu khách hàng.
 • Nhằm cung cấp cho các đối tác một phần thông tin liên quan đến vấn đề thanh toán trực tuyến hoặc giao hàng (nếu có) trên cơ sở bảo mật tuyệt đối để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
 • Nhằm cung cấp cho các cơ quan pháp luật trong trường hợp được yêu cầu để phục vụ công tác điều tra (nếu có).

Bé Bồng không sử dụng thông tin liên quan đến khách hàng vào các mục đích:

 • Cung cấp cho bên thứ 3 không liên quan đến các mục đích sử dụng đã nêu trên mà không được sự đồng ý của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 • Thông tin truy cập các liên kết website và địa chỉ IP của khách hàng tại mỗi lần truy cập sẽ được lưu trên máy chủ của Bé Bồng trong khoảng thời gian tối đa 1 năm.
 • Các thông tin khách hàng đăng ký tự nguyện trên website (email newsletter, lịch sử mua hàng, thông tin tài khoản đăng nhập) sẽ được lưu lâu dài, trừ trường hợp khách bỏ đăng ký hoặc Bé Bồng loại bỏ vì các lý do vi phạm cá nhân.
 • Các thông tin về phiên truy cập của khách được lưu trên cookies của trình duyệt web sẽ được xóa theo các thiết lập của khách tại trình duyệt cá nhân

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Bé Bồng cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân khách hàng vào mục đích nghiên cứu nội bộ nhằm liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!